top of page

TUTKIMUKSEN HINTA 120€

 

Sisältäen;

Viralliset lonkkakuvat,2 kuvaa etuosasta,

biomekaanisen tutkimuksen.

Verenotot  Lohen tutkimukseen ja halutessa DNA testiä varten.

 

PRICE OF RESEARCH 120€

 

Includes;

Official Hips x-rays,Front x-rays, Biomechanical research.

Blood sampling to Lohi research and for DNA testing if needed.

 

Tutkimusryhmä / Research group

Cooperation in the

Helsinki University Veterinary Teaching Hospital

and Kennel Marfidal

GLEN  OF  IMAAL TERRIER

terveystutkimus 2015

 

GLEN OF IMAAL TERRIER

health research 2015

Tutkimuksen tarkoitus on kartoittaa Glen of Imaalinterrierin, joka kuuluu ns. kondrodystrofisiin rotuihin, lyhytkasvuisten eturaajojen kasvuhäiriöitä

 

Glen of imaalinterrieri on harvinainen, kondrodystrofiseen roturyhmään kuuluva vanttera terrieri. Kondrodystrofisilla koirilla raajojen pitkien putkiluiden kasvu on häiriintynyt ja etenkin kyynärluun alemman kasvulinjan ennenaikainen sulkeutuminen voi johtaa koko kyynärvarren epänormaaliin taipumiseen ja kyynärnivelen epämuotoisuuteen. Tämä ilmenee röntgenkuvissa näkyvänä nivelpintojen epäyhdenmukaisuutena (inkongruenssina). 

Kondrodystrofisten koirien kyynärnivelten kasvuhäiriötä on tutkittu röntgenkuvauksen avulla skyenterriereillä. Inkongruenssin on todettu olevan rodussa yleinen ongelma ja se on yhteydessä pentuaikaiseen ontumiseen, joka vakavimmissa tapauksissa jatkuu myös aikuisena.

 

Biomekaanisilla tutkimuksilla, kuten askelvoimalevyllä ja –matolla, tasapainoanalysaattorilla ja liikelaajuusmittauksilla, saadaan tietoa koirien liikkumisesta ja painonjakautumisesta. Yhdistämällä tämä tieto ortopediseen tutkimukseen ja röntgenkuvauksen tuloksiin saadaan tietoa kondrodystrofisten koirien liikkeistä ja myös kasvuhäiriön vaikutuksesta liikkumiseen. Tällaista tutkimusta ei ole tietojemme mukaan aikaisemmin tehty.

 

 

Anatomy of the front legs and its effect on the movement in the Glen of Imaal terriers

 

The Glen of Imaal Terrier is a rare sturdy terrier belonging to the chondrodystrophic breed group. In these dogs growth of the long bones is disturbed, and especially premature closure of the distal ulnar growth plate can lead to bending of the forelimb and to sometimes severe deformity of the elbow joint. In radiographs this can be seen as incongruity of the joint. Elbow dysplasia of the chondrodystorphic dog has been studied in Skye terriers.  In this breed, elbow joint incongruity is a common disorder and it is associated with puppy lameness, and when severe, continuing also in adulthood.

 

This information, combined with ofthopaedic examination and radiographic findings provides us insight into  movements of a chondrodystrophic dog and also into the association between growth disturbances and motion in these dogs.

 

Eläinsairaala Pieneläinsairaala
Koetilantie 2, Helsinki

Kotisivu

 

 

 

Keski-Uudenmaan Eläinlääkäriasema

Lintulammenkatu 6, Kerava

Kotisivu

Tutkimukseen osallistuvat eläinlääkintatahot

Yhteistyössä

 

Kennel Meomodo

Kennel Mudmax

bottom of page